Tulospalvelujärjestelmän koulutus ja testaus Mäntyharjulla

GriffinEvents Finalandille järjestettiin tulospalveluohjelmiston ja järjestelmän testaus ja käyttöönotto koulutus MRM-polkujuoksussa.

Varsinainen ajanotto tehtiin toistaiseksi RFID-tekniikalla.  Numerolapun taakse on kiinnitetty RFID-tag, joka luetaan maalilinjalla RFID-lukijalaitteistolla. Lukijalaitteisto on aikasynkronoitu GPS-tekniikalla.  Ohjelmisto rekisteröi tagin-tunnuksen, ajan ja RFID-laitteiston antennien tietoja ja lähettää ne serverille, jossa tulokset muodostetaan ja julkaistaan.

Järjestelmä koostuu  RFID-laitteistosta ja Maailmasta Oy:n kehittämästä web-selainpohjaisesta ohjelmistokokonaisuudesta ns. SAAS järjestelmä (Software As A Service).   Lisäksi arvioimme GPS-laitteistojen tarvetta ja etua ja hyötyä tulospalvelun ja turvallisuuden näkökulmasta.   RFID-tägin lukemiseen perustuvalla ajanotolla päästää alle 100-osa sekunnin tarkkuuteen. Järjestelmä taltioi ajan jopa 1000-osa sekunnin tarkkuudella.  Todellinen tarkkuus ei kuitenkaan ole niin hyvä.   Maaliin voi tulla sekunnin sisään jopa useita satoja kilpailijoita ja järjestelmä lukee kaikki –> varsinkin massatapahtumiin tämä tekniikka on erinomainen.  Aivan kaikkia ei tämäkään järjestelmä lue riippuen tagin sijoittelusta ja olosuhteista–> tarvitaan varmistuksia(video/gps/tms…).

Nykyiset GPS-laitteistot ovat liian epätarkkoja ja epäluotettavia ajanottoon.  Ne vaativat käytännössä lisäksi omat taustajärjestelmät, jotka ovat loistavia turvallisuuden, valvonnan, varmistuksen ja jälkipelien näkökulmasta.   

Maailmasta Oy kehittää järjestelmää, jossa on mukana  kilpailijan GPS(GNSS) laitteisto(valvontaan/seurantaan) sekä ajanotossa tarvittavat ”vermeet” samassa paketissa.  Lisäksi ohjelmistossa on rajapinnat mm. gps-seurantaan –> laitteistoa ja ohjelmistoa pysytään käyttämään muiden järjestelmien kanssa.