Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Maailmasta Oy

Päivitetty9.10.1018

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Maailmasta Oy

Y-tunnus: 2496004-9

Anteronrinne 14, 90830 Haukipudas

Puh:044 734 2567

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jukka Tienhaara

Puh: 044 734 2567

E-mail: jukka.tienhaara(at)maailmasta.fi

Rekisterin nimi:

MaailmastaOy:n tulospalvelu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Maailmasta Oy:n asiakasrekisteriin tallennetaan Maailmasta Oy:n asiakkaaksi rekisteröityneiden käyttäjien tietoja. Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen.

Tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksessa (mikäli asiakas antaa tähän suostumuksensa). Tietoja käytetään myös Maailmasta Oy:n liiketoiminnan ja asiakassuhteen kehittämiseen.

Tietojen käsittelyperusteena on osapuolten välinen sopimus ja oikeutettu etu, joka perustuu osapuolten välisen asiakassuhteen hoitamiseen.

Maailmasta Oy voi käyttää henkilötietojasi muillakin tavoin, mikäli asiakas antaa tähän erillisen suortumuksensa.

Maailmasta Oy voi yhdistää annettuja tietoja Maailmastan muista lähteistä keräämiin tietoihin.

Rekisterin tietosisältö:

Maailmasta Oy:n keräämiä henkilötietoja asiakkailta ovat nimi, posti, ip – ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli, kansallisuus, yhteydenpitokieli, tehtävä ja asema yrityksessä, asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tulos – ja tilastotiedot, sijaintitieto tapahtumien tai palvelun käytön aikana, tilaus- ja ostotapahtumatiedot eri kanavissa tai tilatut palvelut, laskutukseen ja perintään tarvittavat tiedot, asiakkaan itsensä antamat profilointitiedot, sekä muut palvelun hoitamiseksi tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaat antavat kerättävät tiedot rekisteröitymisen yhteydessä tai ilmoittautuessaan tapahtumaan tyypillisesti tapahtuman infossa.

Maailmasta Oy voi kerätä tietoja myös julkisista viranomaisrekistereistä (esimerkiksi patentti-ja rekisterihallituksen yritystietojärjestelmästä (YTJ)) ja muuten julkisesti saatavilla olevaa tietoa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tapahtumien tulostietoja lukuun ottamatta Maailmasta Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille, mikäli tämän selosteen ehdoista ei muuta johdu. Maailmasta Oy:llä on oikeus luovuttaa henkilötietoja palveluntuottamiseksi palveluntuottamiseen osallistuvalle Maailmasta Oy:n yhteistyötaholle.  Maailmasta Oy voi luovuttaa tietoja anonyymina tutkimuskäyttöön.

Maailmasta Oy:llä on lisäksi oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain tai säädöksen noudattamiseksi tai muun laillisen pyynnön johdosta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

Maailmasta Oy ei siirrä tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tiedot säilytetään Maailmasta Oy:n webhotellin tarjoajan Data-serverillä, jossa ne ovat asianmukaisesti suojattuna ja varmennettuna. Maailmasta Oy:n tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessit on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot tietoturvaloukkauksilta.

Asiakkaat voivat muokata itse järjestelmässä omia tietojaan. Omien tietojen muokkaukseen pääsee vain asianomainen taho oman tunnuksen ja salasanan avulla.

Maailmasta Oy suojaa henkilötiedot asianmukaisesti omissa järjestelmissään, mutta asiakas vastaa itse siitä, että hänen oma tietokonejärjestelmä, verkkoyhteys ja muut prosessit ovat tietoturvallisia.

Tarkastusoikeus:

Kaikki tallennetu tieto on asiakkaalla on oikeus ja mahdollisuus tarkastaa omilla käyttäjä tunnuksilla ja salasanallaan palvelussa. Tunnuksettomien tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse Maailmasta Oy:n sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu selosteessa. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakkaasta rekisteriin tallennetun tiedon korjaamista. Jos haluat korjata tietojasi, tietojen korjaaminen on mahdollista tunnuksen ja salasanan avulla tai ottamalla yhteyttä Maailmasta Oy:n yhteyshenkilöön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle.  Asiakkaalla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Tapahtumien tulos – ja tilastotiedot kuitenkin säilytetään palvelun luonteen vuoksi

Maailmasta Oy korostaa, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Maailmasta Oy:llä on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli asiakas ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

Henkilötietojen säilytys:

Maailmasta Oy säilyttää henkilötiedot vain niinkauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattujen käyttö tarkoitustenkannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.

Evästelauseke

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Evästeitä käytetään mm. verkkosivujen käyttäjien vierailun seuraamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi sivustolla. Tässä yhteydessä kerättäviä tietoja ovat mm. käytetty selain, laitteen käyttöjärjestelmä ja vierailun kesto ja erikseen hyväksyttynä tapauskohtaisesti sijaintitieto.

Käyttämällä verkkosivuamme vierailija hyväksyy evästeiden käytön. Verkkosivun käyttäjällä on halutessaan mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia.