Porojen etsintä käynnistyi, ensimmäinen raato löydetty

Tuotantotestilennot kuolleiden porojen etsimiseksi ovat käynnistyneet Suomussalmella.  Maailmasta Oy:n Porojen etsinnän ensimmäisen lennon suoritti uusi pilottimme Mika Moilanen, joka uutisoi tänään ensimmäisestä todennetusta löydöstä.   Kuolleen poron sijainti paljastui testilentojen tuloksena ja tiedossamme on useita muitakin ”hälytyksiä”.

Etsintään käytämme Aerotekniikka UAV:n lennokkia, johon on integroitu Ultracomin porotutka.  Etsintälennoilla etsimme poroilla olevia kuolleisuuslähettimen hälytyksiä.  Järjestelmästämme näkee hälytyksen paikan kartalta.

Poronkaulassa oleva kuolleisuushälytin alkaa lähettää radiosignaalia poron kuoltua.  Signaali kuuluu sijainnista riippuen vaihtelevan matkan päähän, jopa 100 km hyvissä olosuhteissa.  Näitä signaaleja meillä on nyt tiedossa useita.  Tänään otimme ensimmäisen askeleen kohti liiketoimintaa.  Kävimme tarkistamassa järjestelmämme ilmoittaman paikan ja todensimme raadon löydetyksi.  ”Homma toimii” raportoi liiketoimintavastaava Moilanen ja jatkaa ”paikka oli sellainen että tuskin olisi löytynyt ilman laitteistoamme, sillä maasta signaali ei kuulunut  kilometriä kauemmas”.

Palvelua kehitetään edelleen yhteistyössä laitevalmistajan kanssa ja neuvotellaan valittujen paliskuntien kanssa palvelun testikäytöstä ja käyttöönotosta.

Maailmasta Oy kuvaa ja etsii tietoa ilmasta.  Yhtiö on palveluiden myynti – ja markkinointi organisaatio.  Maailmasta Oy rekrytoi ja kouluttaa uusia yrittäjiä tekemään liiketoimintaa.  Kuvaamme ja etsimme Aerotekniikka Oy:n lennokkikalustolla.  Käytössämme on Multikoptereita erityisesti ilmakuvaukseen.  Lennokkeja voisi kutsua liikkuviksi laitealustoiksi, joilla voidaan rahtina lennättää erilaisia mittalaitteita, kuten tässä yhteydessä porotutkaa.

Yhteydenottopyynnöt:

 
 
 Maailmasta Oy
Toimitusjohtaja
Jukka Tienhaara
044 734 2567