TET – harjoittelija töissä

Peruskoulun 8-luokkalaisilla on menossa työelämään tutustumisjakso (3-päivää).  Tarjosimme Jouko Tienhaaralle mahdollisuuden tutustua ilmakuvauspalveluumme.

Reittisuunnittelun opastus välineistöä.

Autopilotiikan reittisuunnitelun perehdyttämistä kartan ja rautalangan avulla.

Harjoittelun aikana Jouko suunnittelee maanmittauslennon reitit. Suunnittelutyö on ollut Joukon mielestä välillä ”haastavaa”, mutta mielekästä puuhaa.  Reittisuunnitteluun perehdyttämisessä käytetään perinteisiä menetelmiä. Kartta ja rautalankamalli toimii.  Lennokki lentää suunnitellut reitit autopilotiikalla ja samalla ottaa 3D-mallinnuksessa tarvittavat pystykuvat.  Harjoittelija pääsee myös seuraamaan lento-operaatiota käytännössä ja toteamaan suunnitelmansa onnistumisen.

Ennen lentoa merkitään maastoon maareferenssipisteet, jotka maanmittari käy mittaamassa tarkkuus GPS-laitteistolla. Harjoittelija pääsee mukaan myös tähän varsin maanläheiseen merkkaus operaatioon.  Vaikka 3-päivän harjoittelujakso on lyhyt saa harjoittelija varsin laajan ja käytännön läheisen kuvan maanmittauslentojen suunnittelusta ja toteutuksesta, ainoastaan kuvien jatkojalostamista ei tässä ajassa ehditä käydä läpi.

3d-kiiminki

Valmis 3D-malli esimerkkinä Kiimingistä

Kuvauksen kuvista lasketaan 3D-malli fotogrametrisesti.  Tässä tapauksessa mallia käytetään pohjakartan täydennysmateriaalina ja valmiin kaavakartan tuottamisessa.  Yhteistyökumppanimme BlomKartta tuottaa valmiit aineistot. Lentopalvelumme on hyvä ja varsin kustannustehokas tähän tarkoitukseen.

Porojen etsintä käynnistyi, ensimmäinen raato löydetty

Tuotantotestilennot kuolleiden porojen etsimiseksi ovat käynnistyneet Suomussalmella.  Maailmasta Oy:n Porojen etsinnän ensimmäisen lennon suoritti uusi pilottimme Mika Moilanen, joka uutisoi tänään ensimmäisestä todennetusta löydöstä.   Kuolleen poron sijainti paljastui testilentojen tuloksena ja tiedossamme on useita muitakin ”hälytyksiä”.

Etsintään käytämme Aerotekniikka UAV:n lennokkia, johon on integroitu Ultracomin porotutka.  Etsintälennoilla etsimme poroilla olevia kuolleisuuslähettimen hälytyksiä.  Järjestelmästämme näkee hälytyksen paikan kartalta.

Poronkaulassa oleva kuolleisuushälytin alkaa lähettää radiosignaalia poron kuoltua.  Signaali kuuluu sijainnista riippuen vaihtelevan matkan päähän, jopa 100 km hyvissä olosuhteissa.  Näitä signaaleja meillä on nyt tiedossa useita.  Tänään otimme ensimmäisen askeleen kohti liiketoimintaa.  Kävimme tarkistamassa järjestelmämme ilmoittaman paikan ja todensimme raadon löydetyksi.  ”Homma toimii” raportoi liiketoimintavastaava Moilanen ja jatkaa ”paikka oli sellainen että tuskin olisi löytynyt ilman laitteistoamme, sillä maasta signaali ei kuulunut  kilometriä kauemmas”.

Palvelua kehitetään edelleen yhteistyössä laitevalmistajan kanssa ja neuvotellaan valittujen paliskuntien kanssa palvelun testikäytöstä ja käyttöönotosta.

Maailmasta Oy kuvaa ja etsii tietoa ilmasta.  Yhtiö on palveluiden myynti – ja markkinointi organisaatio.  Maailmasta Oy rekrytoi ja kouluttaa uusia yrittäjiä tekemään liiketoimintaa.  Kuvaamme ja etsimme Aerotekniikka Oy:n lennokkikalustolla.  Käytössämme on Multikoptereita erityisesti ilmakuvaukseen.  Lennokkeja voisi kutsua liikkuviksi laitealustoiksi, joilla voidaan rahtina lennättää erilaisia mittalaitteita, kuten tässä yhteydessä porotutkaa.

Yhteydenottopyynnöt:

 
 
 Maailmasta Oy
Toimitusjohtaja
Jukka Tienhaara
044 734 2567

Miehittämättömien lentojärjestelmien (UAS) käyttäminen massalaskennassa

Maailmasta Oy, Rovaniemen ammattikorkeakoulu  ja ammattikorkeakoulussa maamittaustekniikkaa opiskeleva Sampo Rahko tekivät sopimuksen Insinöörityön tekemisestä.  Aiheena  on UAS  järjestelmien käyttö massojen laskennassa.  Varsinaiset mittaukset tehtiin kesällä 2013 ja lopputyö valmistuu kevään 2014 aikana.  Lentojärjestelmänä käytettiin Aerotekniikka UAV:n mallia S-012.

Lopputyössä arvioidaan UAS-järjestelmien soveltuvuutta ja tarkkuutta verrattuna tarkkuus GPS:llä tehtäviin massojen mittauksiin.  Alueelta mitattiin tarkkuus GPS:llä soraläjiä ja mittaustuloksista lasketaan läjien tilavuus.   Sama alue ilmakuvattiin Maailmasta Oy:n toimesta ja photogrametrisesti alueesta tehdään pistepilvi, mittatarkka ortokuva ja maastomalli, joiden avulla voidaan arvioida samat sorakasojen tilavuudet.  Laskenta suoritetaan Pieneering Oy: RapidStation ohjelmistolla.

Lensimme  lennot pienemmällä tiedustelu lennokilla(S012), jota käytämme alle 20 hehtaarin lennoille.  M012 järjestelmällä lennämme isommat alueet.