Tulospalvelujärjestelmän koulutus ja testaus Mäntyharjulla

GriffinEvents Finalandille järjestettiin tulospalveluohjelmiston ja järjestelmän testaus ja käyttöönotto koulutus MRM-polkujuoksussa.

Varsinainen ajanotto tehtiin toistaiseksi RFID-tekniikalla.  Numerolapun taakse on kiinnitetty RFID-tag, joka luetaan maalilinjalla RFID-lukijalaitteistolla. Lukijalaitteisto on aikasynkronoitu GPS-tekniikalla.  Ohjelmisto rekisteröi tagin-tunnuksen, ajan ja RFID-laitteiston antennien tietoja ja lähettää ne serverille, jossa tulokset muodostetaan ja julkaistaan.

Järjestelmä koostuu  RFID-laitteistosta ja Maailmasta Oy:n kehittämästä web-selainpohjaisesta ohjelmistokokonaisuudesta ns. SAAS järjestelmä (Software As A Service).   Lisäksi arvioimme GPS-laitteistojen tarvetta ja etua ja hyötyä tulospalvelun ja turvallisuuden näkökulmasta.   RFID-tägin lukemiseen perustuvalla ajanotolla päästää alle 100-osa sekunnin tarkkuuteen. Järjestelmä taltioi ajan jopa 1000-osa sekunnin tarkkuudella.  Todellinen tarkkuus ei kuitenkaan ole niin hyvä.   Maaliin voi tulla sekunnin sisään jopa useita satoja kilpailijoita ja järjestelmä lukee kaikki –> varsinkin massatapahtumiin tämä tekniikka on erinomainen.  Aivan kaikkia ei tämäkään järjestelmä lue riippuen tagin sijoittelusta ja olosuhteista–> tarvitaan varmistuksia(video/gps/tms…).

Nykyiset GPS-laitteistot ovat liian epätarkkoja ja epäluotettavia ajanottoon.  Ne vaativat käytännössä lisäksi omat taustajärjestelmät, jotka ovat loistavia turvallisuuden, valvonnan, varmistuksen ja jälkipelien näkökulmasta.   

Maailmasta Oy kehittää järjestelmää, jossa on mukana  kilpailijan GPS(GNSS) laitteisto(valvontaan/seurantaan) sekä ajanotossa tarvittavat ”vermeet” samassa paketissa.  Lisäksi ohjelmistossa on rajapinnat mm. gps-seurantaan –> laitteistoa ja ohjelmistoa pysytään käyttämään muiden järjestelmien kanssa.

 

Ajanotto – Race Clock on käytössä

Status

20160728_172509

Vahvistamme tulospalvelu välineistöä. Investoimme Akkukäyttöiseen kisakelloon (Race Clock), joka seuraa mukanamme tulospalveluihin. Kello näkyy ”loistavasti” myös kirkkaassa päivän valossa. Aikanäytön lisäksi kellossa on mm. Lähtölaskenta (Count Down) ja Stop Watch eli sekuntaattori, joka on erinomainen massatapahtumien kisa-ajan näyttäjä. Miksi se ei toimisi myös vaikka pelikellona palloilulajeissakin sekä sisällä että ulkona!

Kello on myös vuokrattavissa, jalustalla tai ilman (esim. toimii pöydällä erittäin hyvin).

Kemi SatamaRun 2016

Status

Hoidimme tulospalvelun Kemin SatamaRun:ssa vielä ehkä viimeisein kerran vanhaan tyyliin, nappia painamalla.   Hyväntekeväisyys juoksun järjestäjänä toimi Kemin PS. Linkki tapahtuman sivuille ja tuloksiin  http://www.pskemi.fi/seuratoiminta/satamarun-2016/.

Suunnitelmissa oli ensikäyttää uutta RFID-järjestelmää, mutta viimeiset osat siihen saapuivat vasta perjantaina –> emme ottaneet riskiä.

Pyrimme mahdollisuuksien rajoissa tekemään tällä sivulla olevan pienen koostelma videon tapahtumasta.