Miehittämättömien lentojärjestelmien (UAS) käyttäminen massalaskennassa

Maailmasta Oy, Rovaniemen ammattikorkeakoulu  ja ammattikorkeakoulussa maamittaustekniikkaa opiskeleva Sampo Rahko tekivät sopimuksen Insinöörityön tekemisestä.  Aiheena  on UAS  järjestelmien käyttö massojen laskennassa.  Varsinaiset mittaukset tehtiin kesällä 2013 ja lopputyö valmistuu kevään 2014 aikana.  Lentojärjestelmänä käytettiin Aerotekniikka UAV:n mallia S-012.

Lopputyössä arvioidaan UAS-järjestelmien soveltuvuutta ja tarkkuutta verrattuna tarkkuus GPS:llä tehtäviin massojen mittauksiin.  Alueelta mitattiin tarkkuus GPS:llä soraläjiä ja mittaustuloksista lasketaan läjien tilavuus.   Sama alue ilmakuvattiin Maailmasta Oy:n toimesta ja photogrametrisesti alueesta tehdään pistepilvi, mittatarkka ortokuva ja maastomalli, joiden avulla voidaan arvioida samat sorakasojen tilavuudet.  Laskenta suoritetaan Pieneering Oy: RapidStation ohjelmistolla.

Lensimme  lennot pienemmällä tiedustelu lennokilla(S012), jota käytämme alle 20 hehtaarin lennoille.  M012 järjestelmällä lennämme isommat alueet.