Opinnäytetyö, Miehittämättömien lentojärjestelmien (UAS) soveltuminen massalaskentaan

Tilaamamme ja Sampo Rahko tekemä opinnäytetyö (Rovaniemen Ammattikorkeakoulu) on julkaistu.

—- Tiivistelmä —-

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten miehittämättömät lentojärjestelmät (UAS) soveltuvat massalaskentaan. Mittaukset ja ilmakuvaukset suoritettiin keväällä 2014.

Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää malliprosessin avulla, kuinka miehittämättömiä lentojärjestelmiä voi hyödyntää massalaskennassa. Ilmakuvista muodostettiin pistepilviaineistot kahdella eri ohjelmistolla ja tätä tietoa verrattiin VRS GPS-laitteella suoritettaviin mittauksiin.

Miehittämättömät lentojärjestelmät sopivat hyvin tarkkojen mittausten suorittamiseen alueelta, joka ei sovellu VRS GPS:llä suoritettaviin mittauksiin. Tarkkuuden puolesta miehittämättömillä lentojärjestelmillä suoritettavat mittaukset ovat riittävän tarkkoja massalaskennan suorittamiseen.

—————–

Linkki opinnäytetyöhön.