HyperSpektri kopteri ja lennokki

Status


Toimitimme OAMK:lle hyperspektri kopterin.  Videossa OAMK henkilökuntaa lentokoulutuksessa.

Hyperspektri kalustomme on nyt tuotantokunnossa.  Uuden lennokin M-017 myötä kustannustehokkuus parani huomattavasti.

Palvelutuotannon lisäksi myymme molempia kalustoja.  Kokoonpanosta riippuen hinnat ovat 5000€ (alv 0%) ylöspäin. Kalusto on varsin kilpailukykyinen eikä ole rajoittunut tiettyyn kamera / mittalaite malliin tai valmistajaan.

Porojen etsintä käynnistyi, ensimmäinen raato löydetty

Tuotantotestilennot kuolleiden porojen etsimiseksi ovat käynnistyneet Suomussalmella.  Maailmasta Oy:n Porojen etsinnän ensimmäisen lennon suoritti uusi pilottimme Mika Moilanen, joka uutisoi tänään ensimmäisestä todennetusta löydöstä.   Kuolleen poron sijainti paljastui testilentojen tuloksena ja tiedossamme on useita muitakin ”hälytyksiä”.

Etsintään käytämme Aerotekniikka UAV:n lennokkia, johon on integroitu Ultracomin porotutka.  Etsintälennoilla etsimme poroilla olevia kuolleisuuslähettimen hälytyksiä.  Järjestelmästämme näkee hälytyksen paikan kartalta.

Poronkaulassa oleva kuolleisuushälytin alkaa lähettää radiosignaalia poron kuoltua.  Signaali kuuluu sijainnista riippuen vaihtelevan matkan päähän, jopa 100 km hyvissä olosuhteissa.  Näitä signaaleja meillä on nyt tiedossa useita.  Tänään otimme ensimmäisen askeleen kohti liiketoimintaa.  Kävimme tarkistamassa järjestelmämme ilmoittaman paikan ja todensimme raadon löydetyksi.  ”Homma toimii” raportoi liiketoimintavastaava Moilanen ja jatkaa ”paikka oli sellainen että tuskin olisi löytynyt ilman laitteistoamme, sillä maasta signaali ei kuulunut  kilometriä kauemmas”.

Palvelua kehitetään edelleen yhteistyössä laitevalmistajan kanssa ja neuvotellaan valittujen paliskuntien kanssa palvelun testikäytöstä ja käyttöönotosta.

Maailmasta Oy kuvaa ja etsii tietoa ilmasta.  Yhtiö on palveluiden myynti – ja markkinointi organisaatio.  Maailmasta Oy rekrytoi ja kouluttaa uusia yrittäjiä tekemään liiketoimintaa.  Kuvaamme ja etsimme Aerotekniikka Oy:n lennokkikalustolla.  Käytössämme on Multikoptereita erityisesti ilmakuvaukseen.  Lennokkeja voisi kutsua liikkuviksi laitealustoiksi, joilla voidaan rahtina lennättää erilaisia mittalaitteita, kuten tässä yhteydessä porotutkaa.

Yhteydenottopyynnöt:

 
 
 Maailmasta Oy
Toimitusjohtaja
Jukka Tienhaara
044 734 2567

Miehittämättömien lentojärjestelmien (UAS) käyttäminen massalaskennassa

Maailmasta Oy, Rovaniemen ammattikorkeakoulu  ja ammattikorkeakoulussa maamittaustekniikkaa opiskeleva Sampo Rahko tekivät sopimuksen Insinöörityön tekemisestä.  Aiheena  on UAS  järjestelmien käyttö massojen laskennassa.  Varsinaiset mittaukset tehtiin kesällä 2013 ja lopputyö valmistuu kevään 2014 aikana.  Lentojärjestelmänä käytettiin Aerotekniikka UAV:n mallia S-012.

Lopputyössä arvioidaan UAS-järjestelmien soveltuvuutta ja tarkkuutta verrattuna tarkkuus GPS:llä tehtäviin massojen mittauksiin.  Alueelta mitattiin tarkkuus GPS:llä soraläjiä ja mittaustuloksista lasketaan läjien tilavuus.   Sama alue ilmakuvattiin Maailmasta Oy:n toimesta ja photogrametrisesti alueesta tehdään pistepilvi, mittatarkka ortokuva ja maastomalli, joiden avulla voidaan arvioida samat sorakasojen tilavuudet.  Laskenta suoritetaan Pieneering Oy: RapidStation ohjelmistolla.

Lensimme  lennot pienemmällä tiedustelu lennokilla(S012), jota käytämme alle 20 hehtaarin lennoille.  M012 järjestelmällä lennämme isommat alueet.