Hossasta kansallispuisto

Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksissa perustetaan uusi kansallispuisto Hossaan 2017.   Kuvasimme Hossassa Yläkainuun matkailuhankkeelle paljon kesällä 2014.   Tuotimme mm. alla olevan ”Hossan  kesä” videon, sekä paljon muitavideota, ne löytyvät yläkainuun matkailun youtube kanavalta.

Upeat pallopanoraamat löytyvät sivulta

http://www.matkallakainuussa.fi

3D- malli Kiimingin keskustasta

Status

3d-m

Viikolla 41/2015 kuvasimme eri asiakkaille Sipoossa, Kotkassa ja Imatralla maastomallinnuksessa tarvittavat ilmakuvat.  Viikolla 42/2015 kuvasimme Kiimingin keskustan ja tuotamme kuvista 3D-pistepilven ja Ortomosaic-kuvat.  Artikkelin kuvassa on Kiimingin  3D-mallista kuvaruutukopio.  Viimeviikon kuvauksien asiakkaamme sanomana,”Pohjatietojen kerääminen saattaa viedä kuukausia, nyt saimme pistepilven ja ortokuvat 2-päivässä.  Hyöty on sekä ajallinen että taloudellinen”.  Ei ihme, että asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyiväisiä sekä nopeaan toimintaan että korkeaan laatuun.

Tuotetusta pistepilvestä ennen viimeistelyä tehty informatiivinen video löytyy YouTubesta.

Opinnäytetyö, Iisak Helander. UAV:N AVULLA TUOTETUN FOTOGRAMMETRISEN PISTEPILVEN VERTAILU JA KÄYTETTÄVYYS

Tilaamamme, Iisak Helanderin opinnäytetyö Rovaniemen Ammattikorkeakoululle on julkaistu.

—- Tiivistelmä —-

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miehittämättömällä ilma-aluksella tuotetun fotogrammetrisen pistepilviaineiston käytettävyyttä ja vertailla sitä kahteen eri tavoin tuotettuun laserkeilausaineistoon. Työn toimeksiantajana toimi Maailmasta Oy.

Opinnäytetyössä käydään läpi UAV-laitteiden historiaa sekä perehdytään niiden toimintaperiaatteisiin ja käyttömahdollisuuksiin. Lisäksi esitellään miehittämättö-
miä ilma-aluksia koskevaa lainsäädäntöä.

Fotogrammetrinen pistepilviaineisto tuotettiin UAV-kuvauksella Oulun Haukiputaalla.
Vertailevina aineistoina käytettiin Maanmittauslaitoksen sekä Blom Kartan laserkeilausaineistoja. Näiden lisäksi kohdealueelta mitattiin myös vertailevia pisteverkkoja
GPS-kartoituksella. Vertailu suoritettiin muodostamalla eri mittausmenetelmien tuottamista aineistoista maastomallit ja tekemällä niistä poikkileikkaukset.

Mittaustulokset osoittivat UAV-kuvauksella tuotetun fotogrammetrisen pistepilven olevan monilla vertailualueilla lähes yhtenäinen laserkeilausaineistojen
kanssa. Ongelmia UAV-kuvaukselle tuottivat tiheät alueet sekä runsas aluskasvillisuus.

——-

Linkki opinnäytetyöhön

 

 

Opinnäytetyö, Miehittämättömien lentojärjestelmien (UAS) soveltuminen massalaskentaan

Tilaamamme ja Sampo Rahko tekemä opinnäytetyö (Rovaniemen Ammattikorkeakoulu) on julkaistu.

—- Tiivistelmä —-

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten miehittämättömät lentojärjestelmät (UAS) soveltuvat massalaskentaan. Mittaukset ja ilmakuvaukset suoritettiin keväällä 2014.

Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää malliprosessin avulla, kuinka miehittämättömiä lentojärjestelmiä voi hyödyntää massalaskennassa. Ilmakuvista muodostettiin pistepilviaineistot kahdella eri ohjelmistolla ja tätä tietoa verrattiin VRS GPS-laitteella suoritettaviin mittauksiin.

Miehittämättömät lentojärjestelmät sopivat hyvin tarkkojen mittausten suorittamiseen alueelta, joka ei sovellu VRS GPS:llä suoritettaviin mittauksiin. Tarkkuuden puolesta miehittämättömillä lentojärjestelmillä suoritettavat mittaukset ovat riittävän tarkkoja massalaskennan suorittamiseen.

—————–

Linkki opinnäytetyöhön.